Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum BIP - Urząd Miasta i Gminy Lidzbark

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK i BĘDĄCYCH W POSIADANIU GMINY LIDZBARK według stanu na dzień 20 października 2006r.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  GMINY  LIDZBARK
 według stanu  na dzień 20 października 2006r.

 

Lp

Określenie położenia

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Wartość  (zł)

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Miasto Lidzbark

Ul. Nowy Rynek

Obręb 3  mapa 1

Działka nr 373

0,0625 ha

Przystanek PKS

KW Nr 7917

40.000,00

 

2.

Miasto Lidzbark

Ul. Zieluńska 12

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 366

0,0882 ha

Budynek komunalny wielomieszkaniowy

KW Nr 23874 (6 lokali)

52.240,00

 

3.

Miasto Lidzbark

Ul. Zamkowa

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 302/1

0,0123 ha

Biblioteka Miejska

KW Nr 13637

102.500,00

 

4.

Miasto Lidzbark

Ul. Tuwima

Obręb 2 mapa 3

Działka nr 642

0,7192 ha

Działka niezabudowana z możliwością lokalizacji infrastruktury towarzyszącej budownictwu jednorodzinnemu

KW Nr 10221

40.000,00

 

5.

Miasto Lidzbark

Ul. Lipowa

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 8

1,5750 ha

Nieruchomość zabudowana – Plaża Miejska

KW Nr 850

101.500,00

 

6.

Miasto Lidzbark

Ul. Lipowa

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 41

2,0320 ha

Nieruchomość zabudowana – Stadion Miejski

KW Nr 850

84.408,00

 

7.

Miasto Lidzbark

Ul. Jeleńska

Obręb 4 mapa 1

Działka nr 6/1

0,0470 ha

 

Działka 6/2

0,3416 ha

 

Działka 6/4

0,2039ha

Działka 6/5

0,3554ha

Grunt pod drogą – ulica Jeleńska

 

 

Nieruchomość zabudowana – dawna siedziba weterynarii i budynek mieszkalny

KW Nr 16091

 

Planowana droga

Działka budowlana przeznaczona do sprzedaży

5.000,00

 

 

30.000,00

 

 

 

 

21.600,00

 

38.400,00

 

 

Współwłasność

-Wspólnota Mieszkaniowa

udział Gminy – 26394/61631 cz.

8.

Dłutowo Nowe

Gmina Lidzbark

Działka nr 199/7

0,1600 ha

Siedziba byłej Poczty

27.400,00

 

9.

Dłutowo Nowe

Gmina Lidzbark

Działka nr 200/4

0,1600 ha

Budynek Świetlicy

70.400,00

 

10.

Marszewnica

Gmina Lidzbark

Działka nr 27

0,1400 ha

Nieruchomość rolna

KW Nr 12637

 3.000,00

 

11.

Miasto Lidzbark

Ul. Jeleńska 26

Obręb 4 mapa 3

Działka nr 101

0,1756 ha

Nieruchomość zabudowana – Środowiskowy Dom Samopomocy

KW Nr 23196

200.000,00

Użytkownik: Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-nej w Lidzbarku

12.

Miasto Lidzbark

Ul. Jeleńka 38

Obręb 4 mapa 3

Działka nr 263

0,1725 ha

Nieruchomość zabudowana (Biuro Pracy, Poradnia, Gosp. Rolne AWRSP)

KW Nr 20361

115.400,00

1/3 Skarb Państwa

2/3 Gmina Lidzbark

13.

Miasto Lidzbark

Ul. Chopina

Obręb 1 mapa 2

Działka nr 3

2,4517 ha

Działka budowlana niezabudowana

KW Nr 10705

70.000,00

Przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe oraz Zajazd z miejscami noclegowymi

14.

Miasto i gmina Lidzbark

Działki w użytkowaniu wieczystym ok. 177 sztuk o łącznej pow. ok. 8,7700 ha

Działki zabudowane

1.062.000,00

Grunty przekaza-ne uprzednio w użytkowanie wie-czyste pod budo-wnictwo ieszka-niowe jednoro-dzinne i wieloro-dzinne

15.

Miasto Lidzbark

Ul. Poświętna

Obręb 3 mapa 2

Działka 499/2

1,3302 ha

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym (Targowisko)

145.110,00

 

16.

Miasto Lidzbark

Ul. Stare Miasto 12

Obręb 3 mapa 1

Działka 259

0,0978 ha

Nieruchomość zabudowana – obiekt byłej Restauracji o pow. 137,53 m2

KW Nr 15476

40.368,00

Lokale użytkowe

17.

Dłutowo Stare

Gmina Lidzbark

Mapa 4

Działka 120/2

0,1000 ha

Garaż OSP Dłutowo (decyzja Woj. Ciecha-nowskiego  nr G.nn.8229-37/3/907/98 z dnia 26.01.1998r.)

20.395,00

 

18.

Dłutowo Stare

Gmina Lidzbark

Mapa 4

Działka 120/1

0,4300 ha

Ujęcie wody, hydrofornia, studnie głębinowe (decyzja Woj. Ciechanowskiego

G.nn.8229-37/3/908/98 z dnia 23.03.1998r.)

613.192,00

 

19.

Miasto Lidzbark

Ul. Nowy Rynek 10

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 371

0,0891 ha

Budynek wielomieszkaniowy 

KW Nr 24064

168.536,00

 

20.

Bełk

Gmina Lidzbark

Działka nr 38/1

0,0800 ha

Budynek Remizy OSP

KW Nr 22720

12.300,00

 

21.

Miasto Lidzbark

Ul. Brzozowa

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 287

0,0200 ha

Wieża ciśnień

KW Nr 6627

17.228,00

 

22.

Miasto Lidzbark

Ul. Sądowa

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 189

0,1898 ha

Kino – Dom Kultury

155.786,00

 

 

 

 

23.

Miasto Lidzbark

Ul. Sądowa 21

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 190

0,0774 ha

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark

154.638,00

 

 

 

24.

Miasto Lidzbark

Ul. Garbarska 4

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 36

0,1039 ha

Budynek wielomieszkaniowy

KW Nr 7692

55.284,00

 

25.

Ciechanówko

Gmina Lidzbark

Mapa 2

Działki nr nr  160/1 i 162

o łącznej pow. 10,6400 ha

Wysypisko śmieci

KW Nr 15665

250.000,00

 

26.

Miasto Lidzbark

Ul. Działdowska

Obręb 3 mapa 1

Działki nr nr 395 

o łącznej pow. 0,0800 ha

Część ujęcia wody

Droga utwardzona

100.000,00

 

27.

Miasto Lidzbark

Ul. Działdowska

Obręb 3 mapa 1

Działka 399/2

0,6971 ha

działka nr 401/4

0,0640 ha

Stacja uzdatniania wody

1.645.000,00

 

28.

Cibórz 17

Gmina Lidzbark

Działka nr 48//2

0,1300 ha

Działka nr 48/4

0,0069

Działka nr 20/4

0,3100 ha

Budynek po Szkole Podstawowej Nr 2

Filia Cibórz

KW Nr 19854

KW Nr 4867

24.403,00

Podział działki, część gruntu sprzedana

29.

Jeleń 84

Gmina Lidzbark

Działka 165/2

0,8700 ha

 

Działki nr nr 165/3, 165/4, 165/5 i 165/6

0 łącznej pow. 0,2505 ha

(Udział Gminy wynosi 0,457)  tj. 0,1145 ha

 

działka nr 164/1

0,5500 ha

Boisko

 

 

Budynek po byłej Szkole Podstawowej

Punkt filialny w Jeleniu

KW Nr 19851

 

 

Działka rolna

 

 

 

44.118,00

Podział działki

30.

Klonowo 35

Gmina Lidzbark

Działka nr 70

0,4700 ha

Budynek po byłej Szkole Podsta-wowej Nr 2 Filia Klonowo

KW Nr 19852

20.470,00

 

31.

Nowy Dwór 4

Gmina Lidzbark

Działka 269/2

0,2800 ha

Budynek po byłej Szkole Podstawowej Nr 2

Filia Nowy Dwór

KW Nr 19853

33.894,00

 

32.

Bryńsk

Gmina Lidzbark

Działka nr 214

0,5300 ha

działka nr 300

1.8000 ha

Szkoła Podstawowa w Bryńsku

KW Nr 19856

61.339,00

 

33.

Kiełpiny 1

Gmina Lidzbark

Działka nr 12/1

3,2500 ha

Szkoła Podstawowa w Kiełpinach

KW Nr 12329

710.390,00

 

34.

Dłutowo Stare

Gmina Lidzbark

Mapa 4

Działka nr 119

1,2800 ha

działka nr 199/17

3,7500 ha

Szkoła Podstawowa w Dłutowie

KW Nr 21028

KW Nr 10583

224.138,00

 

35.

Jamielnik 36

Gmina Lidzbark

Działka nr 10

0,6300 ha

Budynek po byłej Szkole Podstawowej Nr 2

Filia Jamielnik

KW Nr 21026

29.933,00

 

 

 

 

36.

Miasto Lidzbark

Ul. Nowa

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 361

1,1906 ha

Gimnazjum w Lidzbarku

KW Nr 21512

527.149,00

 

37.

Miasto Lidzbark

Ul. Jeleńska

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 119

0,7542 ha

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lidzbarku

KW Nr 21511

402.702,00

 

38.

Wąpiersk

Gmina Lidzbark

Działka nr 29

1,4400 ha

Działka nr 23

0,9300 ha

Działka nr 12

0,2500 ha

Szkoła Podstawowa w Wąpiersku

KW Nr 19855

KW Nr 10641

54.382,00

 

39.

Słup

Gmina Lidzbark

Działka nr 92

1,2300 ha

Działka nr 13

0,9200 ha

Szkoła Podstawowa w Słupie

52.072,00

 

40.

Dłutowo Nowe

Gmina Lidzbark

Mapa 1

Działka 199/15

0,1900 ha

Przedszkole w Dłutowie

7.197,00

 

41.

Miasto Lidzbark

Ul. Akacjowa

Obręb 2 mapa 2

Działka 288/1

0,3081 ha

Przedszkole w Lidzbarklu

KW Nr 6627

296.942,00

 

42.

Miasto Lidzbark

Ul. Jeleńska

Obręb 4 mapa 3

Działka nr 56/5

1,2328 ha

Grunt przeznaczony pod rzemiosło nieuciążliwe

KW Nr 23525

185.000,00

 

43.

Jamielnik

Gmina Lidzbark

Działka nr 158/1

0,0500 ha

Ulica Reymonta (część)

3.500,00

 

44.

Jamielnik

Gmina Lidzbark

Działki nr nr 158/4 i 158/20

0,1178 ha

Ulica Zieluńska (część)

Ulica Reymonta (część)

5.900,00

 

45.

Jamielnik

Gmina Lidzbark

Działka nr 147/18

0,0220 ha

Ulica Zieluńska (część)

1.500,00

 

46.

Dłutowo Stare

Gmina Lidzbark

Działka nr 123/1  z mapy 4

0,0300 ha

Ulica Wolności (część)

1.000,00

 

47.

Cibórz

Gmina Lidzbark

Działki nr nr 11/7, 11/10, 11/18, 11/19, 588 i 589

o łącznej pow. 0,5086 ha

Drogi gminne

25.400,00

Zmiana nr dwóch działek

48.

Jeleń

Gmina Lidzbark

Działka nr 70/28

0,1000 ha

Droga gminna

3.500,00

 

49.

Kiełpiny

Gmina Lidzbark

Działki nr nr 104/4 i 104/9

o łącznej pow. 0,0419 ha

Droga gminna

1.500,00

 

50.

Wąpiersk

Gmina Lidzbark

Działka nr 359/3

0,0300 ha

Droga gminna

1.000,00

 

51

Wąpiersk

Gmina Lidzbark

Działka nr 41/1

0,0800 ha

Remiza OSP

40.000,00

 

52.

Miasto Lidzbark

Obręb 3 mapa 2

Działka nr 508/3

0,0177 ha

Ulica targowa (część)

1.800,00

 

53.

Zdrojek

Gmina Lidzbark

Działka nr 66

0,0881 ha

Basen przeciw pożarowy

3.500,00

 

54.

Miasto Lidzbark

Ulica Źeromskiego

Działka nr 484/2

0,7259 ha

Działka 484/3

1,3701 ha

Ogródki Działkowe

 

Ogródki Działkowe

14.500,00

 

27.500,00

 

55.

Miasto Lidzbark

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 384

0,1300 ha

Plac Targowy

19.500,00

 

56.

Miasto Lidzbark

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 154

0,0269 ha

Budynek mieszkalny ulica Górka 6 (1 lokal)

15.000,00

 

57.

Miasto Lidzbark

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 187

0,0830 ha

Budynek mieszkalny ulica Stare Miasto 21

86.000,00

 

58.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 874

0,0128 ha

Ulica Klonowa (część)

1.200,00

 

59.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 890

0,1064 ha

Ulica Klonowa (część)

9.900,00

 

60.

Miasto Lidzbark

 

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 901

0,1130 ha

Ulica  Jesionowa (część)

10.000,00

 

 

 

 

61.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 902

0,1368 ha

Ulica Jesionowa (część)

12.300,00

 

62.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 923

0,2574 ha

Ulica Wierzbowa

23.200,00

 

63.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 952

0,3051 ha

Ulica Jaworowa

27.500,00

 

64.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 967

0,0716 ha

Ulica Bukowa (część)

6.400,00

 

65.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 975

0,0670 ha

Ulica Bukowa (część)

6.000,00

 

66.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 992

0,0996 ha

Ulica Dębowa

9.000,00

 

67.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 1001

0,6898 ha

Ulica Bukowa (część)

62.100,00

 

68.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 956/1

0,4471 ha

Ulica Okopowa (część)

40.200,00

 

69.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 870

0,0773 ha

Ulica Klonowa (część)

7.000,00

 

70.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 872

0,0807 ha

Ulica Grabowa

7.300,00

 

71.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 873/1 i 873/2

0,3682 ha

Ulica Klonowa (część)

33.100,00

Podział działki

72.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 871

0,7492 ha

Teren budowlany niezabudowany

75.100,00

 

 

 

73.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 903

0,0052 ha

Teren zieleni

500,00

 

74.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 904

0,0492 ha

Teren zieleni

5.000,00

 

75.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 914

0,0749 ha

Teren zieleni

3.700,00

 

76.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 915/12

2,5554 ha

Teren zieleni

127.950,00

 

77.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 961

0,2118 ha

Teren zieleni

6.300,00

 

78.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 1016/5

0,4760 ha

Teren zieleni

23.870,00

 

79.

Bryńsk

Gmina Lidzbark

Działka nr 411

0,4000 ha

Działka budowlana niezabudowana

20.000,00

 

80.

Zalesie

Gmina Lidzbark

Działka nr 39/1

0,0242 ha

 

Działka nr 39/2

0,8939 ha

Działka w użytk.wiecz. pod sklepem

 

 

Droga gminna

1.700,00

 

44.700,00

Zmiana nr działki w wyniku odno-wienia ewidencji gruntów Różnica w powierzchni spowodowana błędnym wpisem  w dotychczas. ewidencji gruntót

81.

Słup

Gmina Lidzbark

Działka nr 35

0,0472 ha

Działka budowlana niezabudowana

1.300,00

 

82.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 408/1

0,2336 ha

Ulica Wiśniowa

23.300,00

 

83.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 420/1

0,1765 ha

Teren zieleni

5.500,00

 

84.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 421/1

0,4383 ha

Teren zieleni

13.150,00

 

85.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 425/3

0,0798 ha

Ulica Okopowa (część)

4.000,00

 

86.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 425/4

0,4163 ha

Teren zieleni

12.840,00

 

87.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 756/1 i 756/2

0,6464 ha

Ulica Okopowa (część)

32.320,00

Podział działki

88.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 764

0,0683 ha

Ulica Polna (część)

3.400,00

 

89.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 795

0,3633 ha

Ulica Świerkowa

18.200,00

 

90.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 805

0,3098 ha

Ulica Topolowa

15.500,00

 

91.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 831

0,0148 ha

Ulica Podleśna (część)

7.500,00

 

92.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 837

0,3118 ha

Ulica Podleśna (część)

15.600,00

 

93.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 3

Działka nr 573

0,1227 ha

Ulica Broniewskiego (część)

6.100,00

 

94.

Miasto Lidzbark

Obreb 2 mapa 3

Działka nr 588

0,0086 ha

Ulica St.Źeromskiego (część)

450,00

 

95.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 3

Działka nr 589

0,2446 ha

Ulica M..Dąbrowskiej

12.200,00

 

 

 

 

 

96.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 3

Działka nr 596

0,0184 ha

Przejście pomiędzy ulica M.Dąbrowskiej i

J.Tuwima

900,00

 

97.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 3

Działka nr 609/2

0,3078 ha

Ulica J.Tuwima

15.900,00

Podział działki

98.

Kiełpiny

Gmina Lidzbark

Działka 104/21

0,5560 ha

Droga gminna

27.800,00

 

99.

Kiełpiny

Gmina Lidzbark

Działka nr 94/3

0,0129 ha

Droga gminna

645,00

 

100.

Miasto Lidzbark

Ulica Działdowska

Obreb 3 mapa 1

Działka nr 123/3

0,0062 ha

Ulica Działdowska

310,00

Poszerzenie skrzyżowania ulic Działdowskiej i Jeleńskiej

101.

Miasto Lidzbark

Ulica Brzozowa

Obręb 1 mapa 2

Działka nr 292/1

0,3585 ha

Przychodnia

275.000,00

 

102.

Dłutowo stare

Gmina Lidzbark

Działka nr 121

0,2000 ha

Przychodnia Rodzinna

196.000,00

 

103.

Miasto Lidzbark

Ulica Jeleńska

Obręb 4 mapa 3

Działki różne

O łącznej pow. 2,2580 ha

Drogi

KW Nr 18707

180.000,00

 

104.

Miasto Lidzbark

Ulica Targowa

Obręb 3 mapa 2

Działka nr 506/4

0,0287 ha

Droga

KW Nr 16091

1500,00

 

105.

Miasto Lidzbark

Ulica Zieluńska,Polna

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 1279/1

0,0100 ha

Droga

4000,00

Zmiana numeru działki (była 436/1)

106.

Miasto Lidzbark

Ulica Lipowa

Obreb 2 mapa 1

Działka nr 13

0,0428 ha

Urządzenia EKOFLOX -u

18.000,00

 

107.

Miasto Lidzbark

Ulica Targowa

Obręb 3 mapa 2

Działki nr nr 508/16 i 508/23

o łącznej pow. 0,1563 ha

Drogi

KW Nr 27931

12.500,00

 

108.

Miasto Lidzbark

Ulica Lipowa

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 40

13,9252 ha

Nieruchomość po byłym Ośrodku MON

KW Nr 26342

2.635.800,00

 

109.

Miasto Lidzbark

Pl.Gen.J.Hallera 9

Obręb 3 mapa 1

Działki nr nr 273/16 i 273/17

o łącznej pow. 0,3125 ha

Nieruchomość niezabudowana przy bloku Pl.Gen.J.hallera 9

43.900,00

Podział działki

110.

Bryńsk

Gmina Lidzbark

Dziłaki nr nr 252/1 i 252/2

0 łącznej pow. 0,2600 ha

Nieruchomość zabudowana

KW Nr 15431

9.930,00

 

111.

Cibórz

Gmina Lidzbark

Działki różne

3,4156 ha

Świetlica, Oczyszczalnia ścieków, Hydrofornia, drogi

KW Nr 20135

KW Nr 20091

KW Nr 21834

KW Nr 18707

500.000,00

 

112.

Cibórz

Gmina Lidzbark

Działki nr nr 393/1, 393/2 i 393/3 

o łącznej pow. 1,0305 ha

Droga

KW Nr 28002

64.500,00

Zmiana numeru działki (była nr 2) i powierzchni

113.

Cibórz

Gmina Lidzbark

Działka nr 1 / 2

0,6800 ha

Parking

13.600,00

 

114.

Ciechanówko

Gmina Lidzbark

Działki różne

0,5500 ha

Hydrofornia, szamba

KW Nr 15665

27.500,00

 

115.

Jeleń

Gmina Lidzbark

Działka nr 44

0,0300 ha

Droga

KW Nr 26076

1.500,00

 

116.

Słup

Gmina Lidzbark

Działka nr 237

0,1012 ha

Działka niezabudowana

KW Nr 8800

5.000,00

 

117.

Tarczyny

Gmina Lidzbark

Działka nr 12/17

0,0567 ha

Remiza OSP

20.000,00

 

118.

Tarczyny

Gmina Lidzbark

Działki nr nr 22/3

o pow. 0,0149 ha

Działka niezabudowana

1.000,00

 

119.

Wlewsk

Gmina Lidzbark

Działki różne

o pow. 1,0230 ha

Ujęcie wody, drogi

KW Nr 19235

54.000,00

 

120.

Miasto Lidzbark

Ulica Krótka

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 269

0,0159ha

Nieruchomość zabudowana schodami

KW Nr 25945

2.500,00

 

121.

Koty

Gmina Lidzbark

Działka nr 78/2

0,1200ha

Nieruchomość zabudowana

KW 27886

25.000,00

 

122

Miasto Lidzbark

Ulica Jeleńska

Obręb 3 mapa 1

Działki różne

O łącznej pow.0,7615 ha

Drogi i place przejęte od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Lidzbarku

114.200,00

 

 

 

 

 

123.

Cibórz

Gmina Lidzbark

Działka nr 36/1

0,0400 ha

Droga

 

5.000,00

 

124.

Nowy Dwór

Gmina Lidzbark

Działka nr 7/13

0,1671 ha

Droga

10.000,00

 

125.

Kiełpiny

Gmina Lidzbark

Działka nr 94/3

0,0129 ha

Droga

KW Nr 31439

  1.050,00

 

126.

Tarczyny

Gmina Lidzbark

Działka nr 12/11

0,0396 ha

Droga

KW Nr 31398

  6.000,00

 

 

 

127.

Jamielnik

Gmina Lidzbark

Działki nr nr  242/7 i 242/17

O łącznej pow. 0,1574 ha

Drogi

KW Nr 26269

26.000,00

 

128.

Jeleń

Gmina Lidzbark

Działka nr 89

0,1300 ha

Remiza OSP

KW Nr 2572

47.000,00

 

129.

Nowy Zieluń

Gmina Lidzbark

Działka nr 3182/9

0,1251 ha

Nieruchomość zabudowana

KW Nr 31529

16.200,00

Przejęta od Nadleśnictwa – Glinki

130.

Nowy Zieluń

Gmina Lidzbark

Działka nr 3120/5

0,2324 ha (udział Gminy wynosi 0,4642) tj.0,1079ha

Dwa lokale mieszkalne wraz z częściami przynależnymi

KW Nr 28329

20.980,00

Przejęta od Nadleśnictwa – Nowy Zieluń

131.

Cibórz

Gmina Lidzbark

Działki nr nr 545,546,101, 543,134,22/1,68,81,85,94

O łącznej pow. 1,7400 ha

Drogi

KW Nr 31707, 31708, 31375

17.400,00

Przejęte od ANR

132.

Lidzbark

Obręb 4

Działki nr nr 73/6, 74, 73/11,

O łącznej pow. 0,8737 ha

Drogi

KW Nr 31709, 31710

 8.737,00

Przejęte od ANR

133.

Miasto Lidzbark

Ul. Jeleńska

Działka nr 98

0,2351 ha

Plac zabaw

KW Nr 31710

 2.351,00

Przejęta od ANR

134.

Słup

Gmina Lidzbark

Działka nr 106

0,1569 ha

Droga

KW Nr 31403

 1.569,00

Przejęta od ANR

135.

Wlewsk

Gmina Lidzbark

Działka nr 7/4

0,1100 ha

Droga

KW Nr 31711

 1.100,00

Przejęta od ANR

136.

Wlewsk

Gmina Lidzbark

Działki nr nr 77, 102,115, 136,

o łącznej pow. 0,1598 ha

Place

KW Nr 31711

 1.598,00

Przejęte od ANR

137.

Wlewsk

Gmina Lidzbark

Działka nr 207

0,0467 ha (udział Gminy wynosi 539/2525) tj. 0,0100ha

Lokal mieszkalny nr 5/3 (Maciejewski Jan)

KW Nr 19437

21.600,00

Przejęty od ANR

138.

Wlewsk

Gmina Lidzbark

Działka nr 175

0,0272 ha

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym

KW Nr 31711

 4.100,00

Przejęta od ANR

139.

Wlewsk

Gmina Lidzbark

Działka nr 173

0,0150 ha

Ogródek

KW Nr 31711

   150,00

Przejęta od ANR

140.

Cibórz

Gmina Lidzbark

Działak nr 90

0,1500 ha (udział Gminy wynosi 406/1625) tj. 0,0375ha

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w tym Lokal mieszkalny (Banacki Andrzej)

KW Nr 20298

20.700,00

Przejęty od ANR

141.

Cibórz

Gmina Lidzbark

Działka nr 150

0,0500 ha

Ogródek

KW Nr 31708

   500,00

Przejęta od ANR

142.

Cibórz

Gmina Lidzbark

Działka nr 609

0,6746 ha (udział Gminy wynosi 3700/28393) tj. 0,0879ha

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym

Lokal mieszkalny (Ciesielski Ryszard – Olszewo)

KW Nr 25287

16.700,00

Przejęty od ANR

143.

Lidzbark

Ul. Myśliwska

Działki nr nr 14/10 i 76/2

O łącznej pow. 0,1525 ha (udział Gminy wynosi 6/100) tj. 0,0091ha

Lokal mieszkalny nr 4/11 (Garczyńska Elżbieta)

KW Nr 19096

21.100,00

Przejęty od ANR

144.

 

 

 

Lidzbark

Ul. Jeleńska 30

 

 

Działka nr 99

0,1341 ha (udział Gminy wynosi 13/100) tj. 0,0174ha

Dwa lokale mieszkalne (Kowalska B.  i Szydłowski F.)

KW Nr 19273

52.000,00

Przejęte od ANR

 

 

 

145.

 

Lidzbark

Ul. Zieluńska  30

Obręb 2 mapa 3

Działka nr 450/1

0,1460 ha

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym (dawna siedziba ODR)

KW 11386

50.000,00

 

 

146.

 

 

 

Lidzbark

Ul. Kwiatowa

 

 

Obręb 2 mapa 3

Działka nr 559  

0,0229 ha

 

Nieruchomość niezabudowana

KW 29465

 

 

2.700,00

 

 

 

 

 

 

 

147.

 

Stare Dłutowo

Gmina Lidzbark

Działka nr 227

0,1400 ha

Nieruchomość niezabudowana

KW 7954

3.350,00

 

 

 

148.

 

Nick

Gmina Lidzbark

Działka nr  47

0,4500 ha

Nieruchomość zabudowana budynkiem świetlicy

KW 32529

20.000,00

 

 

 

149.

 

Nowy Zieluń

Gmina Lidzbark

Działka nr 18

0,2300 ha

Nieruchomość niezabudowana

KW  32528

8.500,00

 

 

 

150.

 

 

 

Słup

Gmina Lidzbark

 

 

Działki nr nr 91 i 93

O łącznej powierzchni

0,1633 ha

 

Nieruchomości niezabudowane

KW  32527

 

 

7.500,00

 

        

                                 

 

 

 

151.

 

 

Słup

Gmina Lidzbark

 

Działka nr 86

0,2124 ha

 

Nieruchomość niezabudowana

KW 32530

 

8.000,00

 

                                  

 

 

RAZEM

 100,9867   ha

x

 13.755.164,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

x

 

 

 

 

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  BĘDĄCYCH  W  POSIADANIU  GMINY  LIDZBARK
 według stanu  na dzień 20 października 2006r.

 

 

Lp

Określenie położenia

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Wartość  (zł)

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Miasto Lidzbark

Ul. Działdowska 18

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 127

0,1886 ha

Siedziba ZGM z budynkiem mieszkalnym

KW Nr 18867

50.000,00

 

2.

Miasto Lidzbark

Ul. Nowy Rynek

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 362

0,0500 ha

Remiza OSP Lidzbark

120.000,00

 

3.

Ciechanówko

Gmina Lidzbark

Mapa 12

Działki nr nr 131/3  i 3082/2

o łącznej pow. 0,6200 ha

Oczyszczalnia ścieków

606.559,00

 

4.

Miasto Lidzbark

Ul. Zieluńska

Obręb 3 mapa 2

Działka nr 412

0,1200 ha

 

Szkoła Podstawowa

146.255,00zł

 

5.

Jamielnik

Gmina Lidzbark

Działka nr 204/8

0,1720 ha

Droga gminna

8.600,00

 

6.

Cibórz

Gmina Lidzbark

Działka nr 662

0,1443 ha

Droga gminna

4.300,00

Skarb Państwa – Lasy Państw-owe Zmiana nr działki (była 83/1)

7.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 3

Działka nr 1193

0,2535 ha

Ulica T.Kościuszki

9.500,00

Zmiana numeru działki

(była 459)

i powierzchni

8.

 

 

Miasto i gmina Lidzbark

 

 

Działki różne

o pow. ok. 268,0000 ha

 

Drogi gminne – brak decyzji komunalizacyjnych

 

8.000.000,00

 

 

 

 

 

9.

 

Miasto Lidzbark

Ul. H.Kołłątaja

Obręb 2 mapa 3

Działka nr 1090/1

0,3303 ha

Droga gminna

KW 15281

43.000,00

 

Wystąpiono o komunalizację

 

10.

 

Miasto Lidzbark

Ul. E.Orzeszkowej

Obręb 2 mapa 3

Działka nr 695

0,0389 ha

Działka budowlana

(zabudowana bunkrem)

KW 23959

7.000,00

Wystąpiono o komunalizację

11.

 

Miasto Lidzbark

 

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 7

0,8686 ha

Zieleń parkowa – lasek przy plaży

120.000,00

Wystąpiono o komunalizację

12.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 9

0,0439 ha

Zieleń przy plaży

6.000,00

Wystąpiono o komunalizację

13.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 116/1

0,0132 ha

Poszerzenie ul. Klonowej

1.300,00

Wystąpiono o komunalizację

14.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 124/4

0,0164 ha

Poszerzenie ul. Klonowej

1.600,00

Wystąpiono o komunalizację

15.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 127/3

0,0103 ha

Poszerzenie ul. Klonowej

1.000,00

Wystąpiono o komunalizację

16.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 15

0,1376 ha

Zieleń przy ul. Lipowej

17.900,00

Wystąpiono o komunalizację

17.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 160

0,4933 ha

Zieleń parkowa (nad jeziorkiem)

65.000,00

Wystąpiono o komunalizację

18.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa2

Działka nr 161

0,3652 ha

Zieleń parkowa (nad jeziorkiem)

48.000,00

Wystąpiono o komunalizację

19.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 162

0,2649 ha

Zieleń parkowa (nad jeziorkiem)

34.500,00

Wystąpiono o komunalizację

20.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 163

0,0401 ha

Zieleń parkowa (nad jeziorkiem)

5.000,00

Wystąpiono o komunalizację

21.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 164

0,8526 ha

Zieleń parkowa (nad jeziorkiem)

110.000,00

Wystąpiono o komunalizację

22.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 165

0,6745 ha

Zieleń parkowa (nad jeziorkiem)

88.000,00

Wystąpiono o komunalizację

23.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 1

0,8588 ha

Las  nad brzegiem jeziora

110.000,00

Wystąpiono o komunalizację

24.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 188/1

0,1363 ha

Zieleń przy bloku ul. Lipowa 1

18.000,00

Wystąpiono o komunalizację

25.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 214/1

0,0173 ha

Poszerzenie ul. Klonowej

1.800,00

Wystąpiono o komunalizację

26.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 216

0,0181 ha

Poszerzenie ul. Klonowej

1.800,00

Wystąpiono o komunalizację

27.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 218/1

0,0050 ha

Poszerzenie ul. Klonowej

500,00

Wystąpiono o komunalizację

28.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 218/3

0,0129 ha

Dawne przejście  z ul. Brzozowej na ul. Lipową

1.300,00

Wystąpiono o komunalizację

29.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 28

0,1728 ha

Zieleń przy ul. Lipowej (przed plażą)

22.000,00

Wystąpiono o komunalizację

30.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 29

0,0127 ha

Zieleń przy ul. Lipowej (przed plażą)

1.700,00

Wystąpiono o komunalizację

31.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 3

1,9115 ha

Las nad jeziorem za plażą

250.000,00

Wystąpiono o komunalizację

32.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 31

0,1325 ha

Zieleń miejska (między ośrodkiem wczasowym Pod Lipami a zjazdem na plażę)

18.000,00

Wystąpiono o komunalizację

33.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 33

0,1943 ha

Nieruchomość zabudowana budynkiem  mieszkalnym  przy ulicy Leśniczówka 1 (po Blanku)

85.200,00

Wystąpiono o komunalizację

34.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 364

0,0122 ha

Zieleń parkowa przy ul. Zieluńskiej (na przeciw Policji)

1.600,00

Wystąpiono o komunalizację

35.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 365

0,0135 ha

Zieleń parkowa przy ul. Zieluńskiej (na przeciw Policji)

1.800,00

Wystąpiono o komunalizację

36.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 429

4,3330 ha

Las między torami a ul. 3-go Maja

560.000,00

Wystąpiono o komunalizację

37.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 5/1

5,0344 ha

Las za plażą (Las Komunalny)

650.000,00

Wystąpiono o komunalizację

38.

 

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 5/2

0,3438 ha

Las za plażą (Las Komunalny)

45.000,00

Wystąpiono o komunalizację

39.

 

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 3

Działka nr 511

0,1274 ha

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym (zasób komunalny) ul. Leśna

40.000,00

Wystąpiono o komunalizację

40.

 

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 6

0,2770 ha

Zieleń przy plaży

36.000,00

Wystąpiono o komunalizację

41.

 

Miasto Lidzbark

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 120

0,0171 ha

Spichlerz przy ul. Piaski (Szkoła Podstawowa)

32.300,00

Wystąpiono o komunalizację

42.

 

Miasto Lidzbark

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 121

0,0775 ha

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym (zasób komunalny) przy ul. Działdowskiej 15

60.000,00

Wystąpiono o komunalizację

43.

 

Miasto Lidzbark

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 122

0,0208 ha

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym przy ul. Jeleńskiej (za nieruchomością p. Jaroszewskich)

3.700,00

Wystąpiono o komunalizację

44.

 

Miasto Lidzbark

Obręb32 mapa 1

Działka nr 148

0,0269 ha

Ogródek  między ul. Garbuzy i Stare Miasto przy moście

3.500,00

Wystąpiono o komunalizację

45.

 

Miasto Lidzbark

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 151/2

0,0971 ha

Skarpa przy ulicy Garbuzy

12.600,00

Wystąpiono o komunalizację

46.

 

Miasto Lidzbark