Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum BIP - Urząd Miasta i Gminy Lidzbark

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI POSIADAJĄCYCH UREGULOWANY STAN PRAWNY I SKOMUNALIZOWANYCH na dzień 22 października 2004r.

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI  POSIADAJĄCYCH  UREGULOWANY  STAN  PRAWNY  I  SKOMUNALIZOWANYCH na dzień 22 października 2004r.

 

Lp

Określenie położenia

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Wartość  (zł)

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Miasto Lidzbark

Ul. Nowy Rynek

Obręb 3  mapa 1

Działka nr 373

0,0625 ha

Przystanek PKS

KW Nr 7917

40.000,00

 

2.

Miasto Lidzbark

Ul. Zieluńska 12

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 366

0,0882 ha

Budynek komunalny wielomieszkaniowy

KW Nr 23874 (6 lokali)

52.240,00

 

3.

Miasto Lidzbark

Ul. Zamkowa

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 302/1

0,0123 ha

Biblioteka Miejska

KW Nr 13637

102.500,00

 

4.

Miasto Lidzbark

Ul. Działdowska

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 127

0,1886 ha

Siedziba ZGM z budynkiem mieszkalnym

KW Nr 18867

50.000,00

 

5.

Miasto Lidzbark

Ul. Tuwima

Obręb 2 mapa 3

Działka nr 642

0,7192 ha

Działka niezabudowana z możliwością lokalizacji infrastruktury towarzyszącej budownictwu jednorodzinnemu

KW Nr 10221

40.000,00

 

6.

Miasto Lidzbark

Ul. Zieluńska

Obręb 2 mapa 3

Działka nr 446

0,2811 ha

Grunt pod zabudowaniami – bazy PGK Lidzbark

KW Nr 8930

20.000,00

Wniesiony aportem do Spółki

7.

Miasto Lidzbark

Ul. Lipowa

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 8

1,5750 ha

Nieruchomość zabudowana – Plaża Miejska

KW Nr 850

101.500,00

 

8.

Miasto Lidzbark

Ul. Lipowa

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 41

2,0320 ha

Nieruchomość zabudowana – Stadion Miejski

KW Nr 850

84.408,00

 

9.

Miasto Lidzbark

Ul. Jeleńska

Obręb 4 mapa 1

Działka nr 6/1

0,0470 ha

 

Działka 6/2

0,3416 ha

 

Działka 6/3

0,5593ha

Grunt pod drogą – ulica Jeleńska

 

 

Nieruchomość zabudowana – dawna siedziba weterynarii i budynek mieszkalny

KW Nr 16091

 

Teren boiska

5.000,00

 

 

30.000,00

 

 

60.000,00

 

 

Współwłasność

-Wspólnota Mieszkaniowa

udział Gminy – 26394/61631 cz.

10.

Dłutowo Nowe

Gmina Lidzbark

Działka nr 199/7

0,1600 ha

Siedziba Poczty

27.400,00

 

11.

Dłutowo Nowe

Gmina Lidzbark

Działka nr 200/4

0,1600 ha

Budynek Świetlicy

70.400,00

 

12.

Biernaty

Gmina Lidzbark

Działka 60

0,5100 ha

Nieruchomość rolna

KW Nr 12638

2.000,00

 

13.

Miasto Lidzbark

Ul. Jeleńska 26

Obręb 4 mapa 3

Działka nr 101

0,1756 ha

Nieruchomość zabudowana – Środowiskowy Dom Samopomocy

KW Nr 23196

200.000,00

Użytkownik: Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-nej w Lidzbarku

14.

Miasto Lidzbark

Ul. Jeleńka 38

Obręb 4 mapa 3

Działka nr 263

0,1725 ha

Nieruchomość zabudowana (Biuro Pracy, Poradnia, Gosp. Rolne AWRSP)

KW Nr 20361

115.400,00

1/3 Skarb Państwa

2/3 Gmina Lidzbark

15.

Miasto Lidzbark

Ul. Chopina

Obręb 1 mapa 2

Działka nr 3

2,4517 ha

Działka budowlana niezabudowana

KW Nr 10705

70.000,00

Przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe oraz Zajazd z miej scami noclego-wymi

16.

Miasto i gmina Lidzbark

Działki w użytkowaniu wieczystym ok. 200 sztuk o łącznej pow. ok. 10,0000 ha

Działki zabudowane

1.200.000,00

Grunty przekaza-ne uprzednio w użytkowanie wie-czyste pod budo-wnictwo mieszka-niowe jednoro-dzinne i wieloro-dzinne

17.

Miasto Lidzbark

Ul. Poświętna

Obręb 3 mapa 2

Działka 499

1,4511 ha

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym (Targowisko)

145.110,00

 

18.

Miasto Lidzbark

Ul. Stare Miasto 12

Obręb 3 mapa 1

Działka 259

0,0978 ha

Nieruchomość zabudowana – obiekt byłej Restauracji o pow. 137,53 m2

KW Nr 15476

40.368,00

Lokale użytkowe

19.

Dłutowo Stare

Gmina Lidzbark

Mapa 4

Działka 120/2

0,1000 ha

Garaż OSP Dłutowo (decyzja Woj. Ciecha-nowskiego  nr G.nn.8229-37/3/907/98 z dnia 26.01.1998r.)

20.395,00

 

20.

Dłutowo Stare

Gmina Lidzbark

Mapa 4

Działka 120/1

0,4300 ha

Ujęcie wody, hydrofornia, studnie głębinowe (decyzja Woj. Ciechanowskiego

G.nn.8229-37/3/908/98 z dnia 23.03.1998r.)

613.192,00

 

21.

Miasto Lidzbark

Ul. Strażacka

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 371

0,0891 ha

Budynek wielomieszkaniowy 

KW Nr 24064

168.536,00

 

22.

Bełk

Gmina Lidzbark

Działka nr 38/1

0,0800 ha

Budynek Remizy OSP

KW Nr 22720

12.300,00

 

23.

Miasto Lidzbark

Ul. Brzozowa

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 287

0,0200 ha

Wieża ciśnień

KW Nr 6627

17.228,00

 

24.

Miasto Lidzbark

Ul. Sądowa

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 189

0,1898 ha

Kino – Dom Kultury

155.786,00

 

 

 

 

25.

Miasto Lidzbark

Ul. Sądowa 21

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 190

0,0774 ha

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark

154.638,00

 

 

 

26.

Miasto Lidzbark

Ul. Nowy Rynek

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 362

0,0500 ha

Remiza OSP Lidzbark

120.000,00

 

27.

Miasto Lidzbark

Ul. Garbarska

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 36

0,1039 ha

Budynek wielomieszkaniowy

KW Nr 7692

55.284,00

 

28.

Ciechanówko

Gmina Lidzbark

Mapa 2

Działki nr nr  160/1 i 162

o łącznej pow. 10,6400 ha

Wysypisko śmieci

KW Nr 15665

250.000,00

 

29.

Ciechanówko

Gmina Lidzbark

Mapa 12

Działki nr nr 82/1 i 82/2

o łącznej pow. 0,6200 ha

Oczyszczalnia ścieków

606.559,00

 

30.

Miasto Lidzbark

Ul. Działdowska

Obręb 3 mapa 1

Działki nr nr 395 

o łącznej pow. 0,0800 ha

Część ujęcia wody

Droga utwardzona

100.000,00

 

31.

Miasto Lidzbark

Ul. Działdowska

Obręb 3 mapa 1

Działka 399/2

0,6971 ha

działka nr 401/4

0,0640 ha

Stacja uzdatniania wody

1.645.000,00

 

32.

Cibórz

Gmina Lidzbark

Działka nr 48

0,4700 ha

Działka nr 20/4

0,3100 ha

Budynek po Szkole Podstawowej Nr 2

Filia Cibórz

KW Nr 19854

KW Nr 4867

37.403,00

 

33.

Jeleń

Gmina Lidzbark

Działka 165

1,1200 ha

działka nr 164/1

0,5500 ha

Budynek po byłej Szkole Podstawowej

Punkt filialny w jeleniu

KW Nr 19851

44.118,00

 

34.

Klonowo

Gmina Lidzbark

Działka nr 70

0,4700 ha

Budynek po byłej Szkole Podstawowej Nr 2

Filia Klonowo

KW Nr 19852

20.470,00

 

35.

Nowy Dwór

Gmina Lidzbark

Działka 269/2

0,2800 ha

Budynek po byłej Szkole Podstawowej Nr 2

Filia Nowy Dwór

KW Nr 19853

33.894,00

 

36.

Bryńsk

Gmina Lidzbark

Działka nr 214

0,5300 ha

działka nr 300

1.8000 ha

Szkoła Podstawowa w Bryńsku

KW Nr 19856

61.339,00

 

37.

Kiełpiny

Gmina Lidzbark

Działka nr 12/1

3,2500 ha

Szkoła Podstawowa w Kiełpinach

KW Nr 12329

710.390,00

 

38.

Dłutowo Stare

Gmina Lidzbark

Mapa 4

Działka nr 119

1,2800 ha

działka nr 199/17

3,7500 ha

Szkoła Podstawowa w Dłutowie

KW Nr 21028

KW Nr 10583

224.138,00

 

39.

Jamielnik

Gmina Lidzbark

Działka nr 10

0,6300 ha

Budynek po byłej Szkole Podstawowej Nr 2

Filia Jamielnik

KW Nr 21026

29.933,00

 

40.

Miasto Lidzbark

Ul. Nowa

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 361

1,1906 ha

Gimnazjum w Lidzbarku

KW Nr 21512

527.149,00

 

41.

Miasto Lidzbark

Ul. Jeleńska

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 119

0,7542 ha

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lidzbarku

KW Nr 21511

402.702,00

 

42.

Wąpiersk

Gmina Lidzbark

Działka nr 29

1,4400 ha

Działka nr 23

0,9300 ha

Działka nr 12

0,2500 ha

Szkoła Podstawowa w Wąpiersku

KW Nr 19855

KW Nr 10641

54.382,00

 

43.

Słup

Gmina Lidzbark

Działka nr 92

1,2300 ha

Działka nr 13

0,9200 ha

Szkoła Podstawowa w Słupie

52.072,00

 

44.

Dłutowo Nowe

Gmina Lidzbark

Mapa 1

Działka 199/15

0,1900 ha

Przedszkole w Dłutowie

7.197,00

 

45.

Miasto Lidzbark

Ul. Akacjowa

Obręb 2 mapa 2

Działka 288/1

0,3081 ha

Przedszkole w Lidzbarklu

KW Nr 6627

296.942,00

 

46.

Miasto Lidzbark

Ul. Zieluńska

Obręb 3 mapa 2

Działka nr 412

0,1200 ha

 

Szkoła Podstawowa

146.255,00zł

 

47.

Miasto Lidzbark

Ul. Jeleńska

Obręb 4 mapa 3

Działka nr 56/5

1,2328 ha

Grunt przeznaczony pod rzemiosło nieuciążliwe

KW Nr 23525

185.000,00

 

48.

Jamielnik

Gmina Lidzbark

Działka nr 158/1

0,0500 ha

Ulica Reymonta (część)

3.500,00

 

49.

Jamielnik

Gmina Lidzbark

Działki nr nr 158/4 i 158/20

0,1178 ha

Ulica Zieluńska (część)

Ulica Reymonta (część)

5.900,00

 

50.

Jamielnik

Gmina Lidzbark

Działka nr 204/8

0,1720 ha

Droga gminna

8.600,00

 

51.

Jamielnik

Gmina Lidzbark

Działka nr 147/18

0,0220 ha

Ulica Zieluńska (część)

1.500,00

 

52.

Dłutowo Stare

Gmina Lidzbark

Działka nr 123/1  z mapy 4

0,0300 ha

Ulica Wolności (część)

1.000,00

 

53.

Cibórz

Gmina Lidzbark

Działki nr nr 11/3, 11/7, 11/10, 11/18, 11/19, 11/23,

o łącznej pow. 0,5086 ha

Drogi gminne

25.400,00

 

54.

Cibórz

Gmina Lidzbark

Działka nr 83/1

0,1443 ha

Droga gminna

4.300,00

 

55.

Jeleń

Gmina Lidzbark

Działka nr 70/28

0,1000 ha

Droga gminna

3.500,00

 

56.

Kiełpiny

Gmina Lidzbark

Działki nr nr 104/4 i 104/9

o łącznej pow. 0,0419 ha

Droga gminna

1.500,00

 

57.

Wąpiersk

Gmina Lidzbark

Działka nr 359/3

0,0300 ha

Droga gminna

1.000,00

 

58

Wąpiersk

Gmina Lidzbark

Działka nr 41/1

0,0800 ha

Remiza OSP

40.000,00

 

59.

Miasto Lidzbark

Obręb 3 mapa 2

Działka nr 508/3

0,0177 ha

Ulica targowa (część)

1.800,00

 

60.

Zdrojek

Gmina Lidzbark

Działka nr 66

0,0881 ha

Basen przeciw pożarowy

3.500,00

 

61.

Miasto Lidzbark

Ulica Źeromskiego

Działka nr 484/2

0,7259 ha

Działka 484/3

1,3701 ha

Ogródki Działkowe

 

Ogródki Działkowe

14.500,00

 

27.500,00

 

62.

Miasto Lidzbark

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 384

0,1300 ha

Plac Targowy

19.500,00

 

63.

Miasto Lidzbark

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 154

0,0269 ha

Budynek mieszkalny ulica Górka 6 (1 lokal)

15.000,00

 

64.

Miasto Lidzbark

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 187

0,0830 ha

Budynek mieszkalny ulica Stare Miasto 21

86.000,00

 

65.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 3

Działka nr 459

0,1249 ha

Ulica T.Kościuszki

9.500,00

 

66.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 874

0,0128 ha

Ulica Klonowa (część)

1.200,00

 

67.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 890

0,1064 ha

Ulica Klonowa (część)

9.900,00

 

68.

Miasto Lidzbark

 

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 901

0,1130 ha

Ulica jesionowa (część)

10.000,00

 

69.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 902

0,1368 ha

Ulica Jesionowa (część)

12.300,00

 

70.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 923

0,2574 ha

Ulica Wierzbowa

23.200,00

 

71.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 952

0,3051 ha

Ulica Jaworowa

27.500,00

 

72.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 967

0,0716 ha

Ulica Bukowa (część)

6.400,00

 

73.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 975

0,0670 ha

Ulica Bukowa (część)

6.000,00

 

74.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 992

0,0996 ha

Ulica Dębowa

9.000,00

 

75.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 1001

0,6898 ha

Ulica Bukowa (część)

62.100,00

 

76.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 956/1

0,4471 ha

Ulica Okopowa (część)

40.200,00

 

77.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 870

0,0773 ha

Ulica Klonowa (część)

7.000,00

 

78.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 872

0,0807 ha

Ulica Grabowa

7.300,00

 

79.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 873

0,3682 ha

Ulica Klonowa (część)

33.100,00

 

80.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 871

0,7492 ha

Teren budowlany niezabudowany

75.100,00

 

 

 

81.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 903

0,0052 ha

Teren zieleni

500,00

 

82.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 904

0,0492 ha

Teren zieleni

5.000,00

 

83.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 914

0,0749 ha

Teren zieleni

3.700,00

 

84.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 915/12

2,5554 ha

Teren zieleni

127.950,00

 

85.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 961

0,2118 ha

Teren zieleni

6.300,00

 

86.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 1016/5

0,4760 ha

Teren zieleni

23.870,00

 

87.

Bryńsk

Gmina Lidzbark

Działka nr 411

0,4000 ha

Działka budowlana niezabudowana

20.000,00

 

88.

Zalesie

Gmina Lidzbark

Działka nr 91

2,5700 ha

Droga gminna

128.500,00

 

89.

Słup

Gmina Lidzbark

Działka nr 35

0,0472 ha

Działka budowlana niezabudowana

1.300,00

 

90.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 408/1

0,2336 ha

Ulica Wiśniowa

23.300,00

 

91.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 420/1

0,1765 ha

Teren zieleni

5.500,00

 

92.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 421/1

0,4383 ha

Teren zieleni

13.150,00

 

93.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 425/3

0,0798 ha

Ulica Okopowa (część)

4.000,00

 

94.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 425/4

0,4163 ha

Teren zieleni

12.840,00

 

95.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 426/1

0,2290 ha

Teren zieleni

6.870,00

 

96.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 756

0,6464 ha

Ulica Okopowa (część)

32.320,00

 

97.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 764

0,0683 ha

Ulica polna (część)

3.400,00

 

98.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 795

0,3633 ha

Ulica Świerkowa

18.200,00

 

99.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 805

0,3098 ha

Ulica Topolowa

15.500,00

 

100.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 831

0,0148 ha

Ulica Podleśna (część)

7.500,00

 

101.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 837

0,3118 ha

Ulica Podleśna (część)

15.600,00

 

102.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 3

Działka nr 573

0,1227 ha

Ulica Broniewskiego (część)

6.100,00

 

103.

Miasto Lidzbark

Obreb 2 mapa 3

Działka nr 588

0,0086 ha

Ulica Żeromskiego (część)

450,00

 

104.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 3

Działka nr 589

0,2446 ha

Ulica M..Dąbrowskiej

12.200,00

 

105.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 3

Działka nr 596

0,0184 ha

Przejście pomiędzy ulica M.Dąbrowskiej i

J.Tuwima

900,00

 

106.

Miasto Lidzbark

Obręb 2 mapa 3

Działka nr 609

0,3188 ha

Ulica J.Tuwima

15.900,00

 

107.

Bełk

Gmina Lidzbark

Działka nr 33/1

0,5000 ha

Działka nr 34/2

0,4800 ha

Nieruchomość niezabudowana

 

Rolna

5.000,00

 

500,00

 

108.

Kiełpiny

Gmina Lidzbark

Działka 104/21

0,5560 ha

Droga gminna

27.800,00

 

109.

Kiełpiny

Gmina Lidzbark

Działka nr 94/3

0,0129 ha

Droga gminna

645,00

 

110.

Miasto Lidzbark

Ulica Działdowska

Obreb 3 mapa 1

Działka nr 123/3

0,0062 ha

Ulica Działdowska

310,00

Gmina kupiła tę działkę na posze-rzenie skrzyżowa-nia ulic Działdow-skiej i Jelenskiej

111.

Miasto Lidzbark

Ulica Brzozowa

Obręb 1 mapa 2

Działka nr 292/1

0,3585 ha

Przychodnia

275.000,00

 

112.

Dłutowo stare

Gmina Lidzbark

Działka nr 121

0,2000 ha

Przychodnia Rodzinna

196.000,00

 

113.

Miasto Lidzbark

Ulica Jeleńska

Obręb 4 mapa 3

Działki różne

O łącznej pow. 2,2580 ha

Drogi

KW Nr 18707

180.000,00

 

114.

Miasto Lidzbark

Ulica Targowa

Obręb 3 mapa 2

Działka nr 506/4

0,0287 ha

Droga

KW Nr 16091

1500,00

 

115.

Miasto Lidzbark

Ulica Zieluńska,Polna

Obręb 2 mapa 2

Działka nr 436/1

0,0100 ha

Droga

4000,00

 

116.

Miasto Lidzbark

Ulica Lipowa

Obreb 2 mapa 1

Działka nr 13

0,0428 ha

Urządzenia EKOFLOX -u

18.000,00

 

117.

Miasto Lidzbark

Ulica Targowa

Obręb 3 mapa 2

Działki nr nr 508/16 i 508/23

o łącznej pow. 0,1563 ha

Drogi

KW Nr 27931

12.500,00

 

118.

Miasto Lidzbark

Ulica Lipowa

Obręb 2 mapa 1

Działka nr 40

13,9252 ha

Nieruchomość po byłym Ośrodku MON

KW Nr 26342

2.635.800,00

 

119.

Miasto Lidzbark

Pl.Gen.J.Hallera 9

Obręb 3 mapa 1

Działki nr nr  273/15

O łącznej pow. 0,3125 ha

Nieruchomość niezabudowana przy bloku Pl.Gen.J.hallera 9

43.900,00

 

120.

Bryńsk

Gmina Lidzbark

Dziłaki nr nr 252/1 i 252/2

O łącznej pow. 0,2600 ha

Nieruchomość zabudowana

KW Nr 15431

9.930,00

 

121.

Cibórz

Gmina Lidzbark

Działki różne

3,4156 ha

Świetlica, Oczyszczalnia ścieków, Hydrofornia, drogi

KW Nr 20135

KW Nr 20091

KW Nr 21834

KW Nr 18707

500.000,00

 

122.

Cibórz

Gmina Lidzbark

Działka nr 2

1,2900 ha

Droga

KW Nr 28002

64.500,00

 

123.

Cibórz

Gmina Lidzbark

Działka nr 1 / 2

0,6800 ha

Parking

13.600,00

 

124.

Ciechanówko

Gmina Lidzbark

Działki różne

0,5500 ha

Hydrofornia, szamba

KW Nr 15665

27.500,00

 

125.

Jeleń

Gmina Lidzbark

Działka nr 44

0,0300 ha

Droga

KW Nr 26076

1.500,00

 

126.

Nowy Dwór

Gmina Lidzbark

Działka nr 9/4

0,1600 ha

Działka zabudowana

KW Nr 11085

28.000,00

 

127.

Słup

Gmina Lidzbark

Działka nr 237

0,1012 ha

Działka niezabudowana

KW Nr 8800

5.000,00

 

128.

Tarczyny

Gmina Lidzbark

Działka nr 12/17

0,0567 ha

Remiza OSP

20.000,00

 

129.

Tarczyny

Gmina Lidzbark

Działki nr nr 22/3

o pow. 0,0149 ha

Działka niezabudowana

1.000,00

 

130.

Wlewsk

Gmina Lidzbark

Działki różne

o pow. 1,0230 ha

Ujęcie wody, drogi

KW Nr 19235

54.000,00

 

131.

Miasto i gmina Lidzbark

Działki różne

o pow. ok. 268,0000 ha

Drogi gminne – brak decyzji komunalizacyjnych

8.000.000,00

 

 

132.

Miasto Lidzbark

Ulica Krótka

Obręb 3 mapa 1

Działka nr 269

0,0159ha

Nieruchomość zabudowana schodami

KW Nr 25945

2.500,00

 

133

Koty

Gmina Lidzbark

Działka nr 78/2

0,1200ha

Nieruchomość zabudowana

KW 27886

25.000,00

 

134

Miasto Lidzbark

Ulica Jeleńska

Obręb 3 mapa 1

Działki różne

O łącznej pow.0,7615 ha

Drogi i place przejęte od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Lidzbarku

114.200,00

 

135

Cibórz

Gmina Lidzbark

Działka nr 36/1

0,0400 ha

Droga

5.000,00

 

136

Nowy Dwór

Gmina Lidzbark

Działka nr 7/13

0,1671 ha

Droga

10.000,00

 

 

RAZEM

368,0814 ha

 

22.605.963,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".